Apbedīšanas pabalsts

Mirklis, kad tuvinieks aizgājis mūžībā, pienāk pēķšni, pat gadījumos, kad slimība ir bijusi ilgstoša un ārsti ir laicīgi brīdinājuši ģimeni par iespējamo iznākumu. Apbedīšanas izmaksas ir salīdzinoši augstas, turklāt visam bēru procesam ir jānoitiek maksimāli ātrā laika posmā (visbiežāk nedēļas laikā), jo sanitāru un ētisku apsvērumu dēļ, mirušā ķermeņa ilgstoša atrašanās morgā nav iespējama. Ar izmaksu segšanu neesat atstāts viens, jo VSAA un dažos gadījumos arī pašvaldība, piešķir vienreizēju pabalstu, kas ir liels atspaids apbedīšanas izdevumu segšanai.

Lai arī oficiālais iesniegumu izskatīšanas laiks ir mēnesis, visbiežāk bēru pabalsts tiek piešķirts maksimāli (parasti vidēji trīs dienu) ātrā laikā un tam ir iespējams pieteikties sešu mēnešu laikā no personas nāves dienas.

Tas tiek pārskaitīts uz pieteicēja bankas kontu, kas tiek norādīts iesniegumā. Tādējādi arī apbedīšanas biroja darbinieks aizpildot pieteikumu, var norādīt uzņēmuma rekvizītus, lai pabalsta summa automātiski ieskaitās bēru rīkotāja kontā.

Pabalsta apmērs

VSAA izmaksātais pabalsta apjoma apmērs var atšķirties, bet tas nebūs mazāks par 664 eiro un 13 centiem. Bēru pabalsts Latvijā ir mirušā cilvēka mēneša vidējās apdrošināšanas iemaksu algas divkāršā apmērā, taču ne mazāks par valstī noteikto mēneša vidējo apdrošināšanas iemaksu algu. Ja mirušais ir pensionārs vai pensijas saņēmējs, pabalsta apmērs ir divu pensiju apmērā.

Kas var pieprasīt bēru pabalstu?

Iesniegumu sev tuvākajā VSAA nodaļā var iesniegt:

  • Persona, kuras apgādībā ir bijis mirušais;

  • Ģimenes loceklim vai personai, kura ir apņēmusies apbedīšanu.

Tas nozīmē, ka arī apbedīšanas uzņēmuma darbinieki ir tiesīgi saņemt apbedīšanas pabalstu par personu un summa tiek ieskaitīta pabedīšanas uzņēmuma kontā. Šāds noteikums arī ļauj atvieglot birokrātisko pusi radiniekiem, kuriem tuvienieka nāves gadījumos ir gan emocionāls slogs, gan daudz citu pienākumu, kas pēkšņi jānokārto. Pabalstu piešķir neaktarīgi no sociālās grupas, kurā ietilpst mirušais. Lai pieteiktos pabalstam, nav jāpierāda radniecība ar mirušo.

Kā pieteikties pabalstam?

Pabalstam var pieteikties sekojošos veidos:

  • Vietnē www.latvija.lv;

  • VSAA filiālē personīgi ierodoties un uzrakstot iesniegumu;

  • Nosūtot pieteikumu pa pastu.

Atkarībā no Jūsu atrašanās vietas, iesnieguma rakstīšana uz vietas filiālē vai aizpildīšana internetā, varētu būt visātrākais veids kā pieteikties pabalstam.

Citi pabalsti.

Pastāv iespēja, ka pabalstu izmaksā arī pašvaldība kurā mirušais ir bijis deklarējies. To var uzzināt konkrētās pašvaldības saistošajos noteikumos.