Bēru dzejoļi

Bēru ceremonijas vadītājs, kas parasti ir vai nu aizgājēja konfesijai piederošs mācītājs vai arī laicīgais izvadītājs, savā bēru runā ne tikai ietver faktus un informāciju par aizgājēju, bet māk pasacīt skaistus un pareizus vārdus atbilstošā mirklī. Dažāda veida atvadu dzejoļi, pantiņi un domu graudi ir atrodami internetā un grāmatās. Bēru runā gan ceremonijas laikā, gan mielasta laikā pie galda, paceļot glāzes par aizgājēju, obligāti nav jārunā ar dzejnieka vārdiem. Nereti īstie vārdi nav nemaz tālu jāmeklē un sirdi sildoša atvadu runa veidojas ļoti raiti.

Bēru dzejoļi.

Bēru dzejoļus visbiežāk izmanto tieši ceremonijas laikā, vai paziņojot par cilvēka aiziešanu viņsaulē. Arī izvadīšanas ceremonijas laikā izvadītājs un visi, kuri vēlas ko sacīt, pavadot aizgājēju viņsaulē, bieži vien izvēlas citēt dzejnieka vārdus, lai paustu savas izjūtas un līdzi jušanu tuviniekiem, kā arī izrādot cieņu aizgājējam. Nereti bēru dzejoļi ir redzami arī iekalti uz kapakmeņiem. Kapavietas noformēšana ar granīta vai kāda cita akmens veida kapakmeni ir plaši pieprasīta, turklāt uz kapakmeņiem tiek uzkaltas ne tikai dzejas rindas un aizgājēja vārds, bet dažkārt arī attēli. Tas, protams, nav obligāti, turklāt būs gana daudz laika, lai par to lemtu, jo kapakmens uzstādīšana ir iespējama tikai, aptuveni gadu pēc bēru ceremonijas.

Līdzjūtības dzejoļi.

Brīžos, kad mūžībā aizgājis kāds mīļš cilvēks, ir grūti atrast īstos vārdus, lai izteiktu to, cik žēl mums ir un cik ļoti jūtam līdzi visiem tiem, kuriem aizgājējs bijis īpašs un tuvs. Līdzjūtības pantiņi un teicieni ir populāri arī sēru lenšu apdrukai, ko izmanto ziedu vainagu un pušķu veidošanā, kā arī katafalku un sēru automašīnu noformēšanai. Joprojām populārs veids kā izteikt līdzjūtību, ir ar sludinājuma palīdzību laikrakstā. Līdzjūtību ir populāri  izteikt arī sociālajos tīklos. Arī šajos gadījumos līdzjūtības un atvadu dzejoļi ir ļoti aktuāli.

Līdzjūtība tuviniekiem bieži tiek izteikta arī pēc ceremonijas, piemēram, bēru mielasta laikā. Šādos gadījumos runātājs izvēlas kādu četrrindi vai trāpīgu domugraudu, vai vienkārši izsakās saviem vārdiem. Runas bēru mielasta laikā bieži ir brīvākas un ne tik formālas, kas noteikti ir liels atvieglojums tuviniekiem, uz kuru pleciem gūlās visi pienākumi, kas saistīti ar bēru rīkošanu un visām formalitātēm, kas saistītas ar personas aiziešanu viņsaulē.